חמישי, 11 אוקטובר 2018 11:45

ב - 30.10 כולם מצביעים!

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות ובדומה לבחירות לכנסת, יום הבחירות יהיה לראשונה יום שבתון

בדיקת זכאות ומיקום הצבעה  לפי מספר תעודת זהות ניתן לעשות  - בקישור הבא (מאתר משרד הפנים).

Media