רביעי, 05 ספטמבר 2018 23:51

הודעה למתמודדים לבחירות לרשות המקומית והוועדים המקומיים

מצ"ב חוזר מפקחת הארצית על הבחירות- הגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד – מוא"ז 4/2018.

בחוזר זה מפורטים הליכי ונוהלי הגשת שמות המועמדים לבחירת : ראש רשות, חברי מליאה המועצה, חברי וועדים מקומיים.

רשימות מועמדים והצעות מועמד יוגשו למנהל הבחירות במועדים הבאים:

ביום ד', 26.9.18, בין השעות 9:00-11:00 לפני הצהריים

ביום ה', 27.9.18, בין השעות 15:00-21:00 אחר הצהריים

מנהל הבחירות לא יקבל בקשות שהוגשו לאחר המועד האחרון.

לתשומת ליבכם  : בחוברת המועמדות למליאת המועצה נפלה טעות בסעיף 6 (עמ' 9)  - טבלת חתימות מגישי הרשימה. בטור השמאלי האחרון צ"ל המילה 'חתימה' במקום 'המען'.

לאור מורכבות הנושא ושינויים שחלו בחוק בבחירות אלו, ייערך כנס הסברה למתמודדים בבחירות במשרדי המועצה ביום ראשון  ה- 16/9/2018 בשעה 14:30.

 

 

בברכה,

שי אברהמי

מנכ"ל מ.א. דרום השרון