רביעי, 18 יולי 2018 12:07

עידית סודרי הינה מנהלת הבחירות של המועצה

עידית סודרי הינה מנהלת הבחירות של המועצה מטעם משרד הפנים.

טלפון: 050-6204374

מייל: iditsu@moin.gov.il

שאלות בנושא יש להפנות אליה.