שני, 25 יוני 2018 12:04

רשימת הישובים ומספר בעלי זכות הבחירה

מצ"ב רשימת הישובים ומספר בעלי זכות הבחירה במועצה האזורית דרום השרון כפי שעדכן משרד הפנים נכון ל- 07/07/2018.ֿ

שליפה אחרונה וקובעת של פנקס הבוחרים תיעשה ביום 20.9.18.