חמישי, 21 יוני 2018 12:09

חוזר המפקחת הארצית על הבחירות- סדרי ארגון ראשונים והליכים מקדמיים לקביעת סוג ניהול היישובים השיתופיים- מוא"ז 102/1/