בחירות 2018

בחירות 2018באתר מוצגים מסמכים שמפורסמים על ידי המפקחת על הבחירות וגורמים רשמיים נוספים לקראת הבחירות הקרובות למועצה.

למידע נוסף בנוגע לבחירות הקרובות ניתן לעיין במקורות הבאים:

  1. בדף הפיקוח הארצי על הבחירות באתר משרד הפנים
  2. בדף המידע על הבחירות במועצות האזוריות.

 

 

בהתאם לסעיף 218 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן הצו), נמסרת בזה הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת המועצה האזורית שהתקיימו ביום 30/10/2018.
עידית סודרי הינה מנהלת הבחירות של המועצה מטעם משרד הפנים. טלפון: 050-6204374 מייל: iditsu@moin.gov.il שאלות בנושא יש להפנות אליה.