חמישי, 31 אוגוסט 2017 13:10

בית חינוך ירקון בשנה״ל תשע״ח

עליזה מגן

מנהלת בית חינוך ירקון

טל: 03-9000630 פקס: 03-9000518

דוא״ל: yarkon_5@walla.com

אתר: http://yarkon.edu1.org.il

תלמידים מבית חינוך ירקון במרוץ הלפידבבית הספר ״ירקון״ לומדים השנה 1214 תלמידים.

בית חינוך ירקון הציב לעצמו בשנת הלימודים הבאה להעמיק את החינוך החברתי הערכי ולהמשיך להוביל ולהצטיין בתחום בו ביה"ס מוביל. נקבע יעד לפיתוח מנהיגות חברתית ערכית בשלושה מעגלים: אישי, חברתי וקהילתי. צוות המורים מפתח תכניות לימודיות השוזרות חינוך למנהיגות במטרה לפתח בקרב תלמידים זהות אישית בעלת כישורי מנהיגות במטרה להשיג יעדים אישיים משמעותיים שהמתבגר מציב לעצמו ובמטרה להצמיח מנהיגים שיכולים להוביל לשינויים הן במישור האישי והן במישור החברתי והלאומי.

השנה ביה"ס הצטרף לפרויקט השאלת ספרי לימוד. ההיענות לפרויקט היתה גבוהה .מעל 80% מהתלמידים בביה"ס הצטרפו לפרויקט. ביה"ס עודד וקידם כניסה לפרויקט התורם לחיסכון בהוצאות הכספיות של ההורים וקידום נושא הקיימות.

בחט"ב הורחבו תכניות שהצליחו בשנה שעברה לשכבות נוספות. תכנית ההומניסטיקה הורחבה לשכבות ז'-ח' ומסלולי הלימוד במחול, קט – רגל, כדור סל, מחשבים ורובוטיקה, אומנות, מוסיקה שנפתחו לשכבת ז' הורחבה לשכבת ח'.

בשכבת ז' יושם דגש על תהליכי קליטה וגיבוש חברתי והחלוקה להקבצות לימוד תדחה למחצית ב'.

במחזור תשע"ו חלה עליה בזכאות לבגרות מ- 85% ל-95%. השנה תמשך מגמת עלייה זאת מתוך תפיסה חינוכית שלא מוותרים על אף תלמיד. במחזור תשע"ז סיימו בבית חינוך ירקון 60% מהתלמידים בגרות חברתית. תעודת בגרות חברתית ניתנת לתלמידים המתנדבים ופעילים בקהילה. נתון גבוהה זה בולט ביחס לממוצע הארצי והוא מעיד על איכות הנוער שלנו .