ראשון, 10 מרס 2019 19:03

פטור מתשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי ומרחב מוגן קומתי