שני, 12 אוגוסט 2013 15:47

נאומו של ד"ר מוטי דלג'ו, ראש מועצה איזורית דרום השרון, בערב ההשקה לעמותת "אחים"