רביעי, 23 אוקטובר 2013 10:35

טיפול במשפחה

מטרת העבודה בתחום זה בתחום זה היא לקדם משפחות במשבר או במצוקה, הן ברמה והן ברמה הטיפולית. במסגרת זו אנו מפעילים שרות לטפול לזוג במשפחה 

טיפול בזוג ומשפחה