צוות חירום יישובי (צח״י)

אהוד יונגרמן

קב״ט מוסדות חינוך וסייר יישובי קו התפר (צה״ל)

טל: 03-9000601 פקס:03-9000603 Ehudy@dsharon.org.il

תמי בכנהיימר

קב״טית מוסדות חינוך (מנהלת ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך)

טל: 03-9000602 פקס:03-9000603 Tami@dsharon.org.il

עו״ס משפחות ומרכזת תחום הערכות לחירום

טל: 03-9000660 פקס: 03-9000590  talig@dsharon.org.il