חמישי, 10 אוגוסט 2017 15:32

תוכנית לאומית לצעירים בסיכון - תוכנית ית״ד

קידום צעירים בתחום ההשכלה קידום צעירים בתחום ההשכלה

אנו שמחים לבשר שמועצת דרום השרון צורפה לתוכנית הלאומית לצעירים בסיכון, תוכנית ית"ד.

תקופת הצעירות היא תקופה קריטית בחיי האדם, שבה עליו לקבל החלטות אישיות בעלות השלכות על עתידו. תקופה זו, המתאפיינת בהיעדר מערכת תמיכה פורמלית, טשטוש גבולות וחוסר ודאות, מציבה אתגרים העלולים לעורר מצבי סיכון לכל צעיר/ה, ועל אחת כמה וכמה לצעירים הבאים מרקע של חוסר משאבים אישיים וסביבתיים. צעירים במצבי סיכון מוגדרים כאנשים בני 25-18, הסובלים ממחסור ו/או מצוקה מתמשכים באחד או יותר מתחומי החיים הבאים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; השתייכות חברתית ומשפחתית.

כ-200,000 צעירים בישראל מצויים במצבי סיכון שונים. לפי הערכות משרד הרווחה והשירותים החברתיים רק כ-30% מהם מקבלים כיום סיוע, מרביתו חלקי ולא מספק. בהתאם להחלטת הממשלה 2014, מיום 30.10.16, תכנית יתד, התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון, שמה לה למטרה לסייע לצעירים אלה לממש את הפוטנציאל האישי שלהם, להשתלב ולתרום לחברה ולקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית.

התכנית מתמקדת בקידום הצעירים בארבעה תחומים מרכזיים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות.

קיום פיזי, בריאות ומוגנות. רווחה ובריאות רגשית. השתייכות משפחתית וחברתית.

באמצעות ארבעה רכיבי התערבות: סל מענים ברמת הצעיר, מלווה מקצועי לצעיר, מעטפת מקצועית ברמה הארצית והמחוזית (ידע והדרכה, מדידה, הערכה ופיקוח),ועדת היגוי בין-משרדית ובין-מגזרית ברמה הארצית, המחוזית והיישובית.

שותפים לתכנית: משרד הרווחה והשירותים החברתיים מוביל את היוזמה, בשותפות עם: משרד האוצר; משרד הביטחון; משרד החינוך; המשרד לפיתוח הנגב והגליל; משרד הבינוי והשיכון; המשרד לשוויון חברתי; משרד הבריאות; משרד העלייה והקליטה; משרד המשפטים; המוסד לביטוח לאומי; הרשות לשירות לאומי אזרחי וצה"ל; ארגוני המגזר השלישי.

במסגרת שיתופי הפעולה בתוך המועצה אנו שואפים לקדם את אוכלוסיית הצעירים במועצה ולסייע להם בתחילת דרכם כאזרחים עצמאים בחברה. צעירים בני 18-25 הזקוקים לליווי ותמיכה מוזמנים ליצור קשר עם עו"ס צעירים של יחידת נוער וצעירים במועצה.

ליצירת קשר

חוה מייסון - ישרוף

עו"ס צעירים תוכנית יתד

טל: 03-9000582 iritkl@dsharon.org.il

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר