רביעי, 23 אוקטובר 2013 08:44

נערות במצוקה

מטרת העובדת ליצור קשר עם נערות על סף הדרדרות או מעבר לה, במצבי מצוקה חריפים ולסייע בפתרון מכלול הבעיות בהם הן נתקלות.