יואב סבן

קצין הבטחון (קב״ט) של המועצה

טל: 03-9000600 | פקס: 03-9000603 | yoav@dsharon.org.il

מחלקת בטחון ובטיחות

מחלקת הביטחון במועצה האזורית דרום השרון פועלת בתיאום ושיתוף פעולה בין גורמי הביטחון הפועלים במרחב לצורך הגברת ביטחון יישובי המועצה ותושביה. המחלקה פועלת במספר תחומים מרכזיים:

  1. אבטחת מוסדות חינוך
  2. ביטחון שוטף ביישובים והתנדבות
  3. שיטור קהילתי
  4. שעת חירום

בימים אלה, פיקוד העורף מעלה תשדיר באמצעי התקשורת כאשר המסר המרכזי הוא – מפת ההתגוננות המחודשת. מהות המפה היא להעביר לכל אזרח את אזור ההתגוננות שלו ומהו זמן הכניסה למיגון, שעומד לרשותו. במסע ההסברה הנוכחי אנו מעוניינים להניע את האזרח לפעולה לדעת את אזור ההתגוננות שלו )שם ומספר(, שבאמצעותה נקדם את מוכנותו לשעת חירום.
בפיקוד העורף גובשו הנחיות התנהגות לאזרח בעת הישמע אזעקה, ציות להנחיות אלו ימזער באופן משמעותי את מידת הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מירי טילים או רקטות לעבר עורף מדינת ישראל.
ביום ג' 05/05/15 התארח במועצה אזורית דרום השרון מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יוחנן דנינו, מלווה בצמרת פיקוד המשטרה, מפקד מרחב השרון ומפקדי ארבע תחנות המשטרה אליהם קשורה המועצה, מפקד מג"ב, ניצב עמוס יעקב וצמרת מג"ב . במסגרת פגישת העבודה, בה לקחו חלק חברי מליאת המועצה, ראשי ועדים, רבשי"ם בישובים ועובדי המועצה, הוצגה המועצה ומורכבותה בהקשר לביטחון וקשרי העבודה עם המשטרה ומג"ב. ראש המועצה, ד"ר מוטי דלג'ו, ציין בפני המפכ"ל את הצורך בהגברת הבטחון האישי, הסביר את התנגדות המועצה להערכות החדשה של מג"ב ולביטול הרבשי"ם, ומחה כנגד ביטול תקצוב מרכיבי בטחון בישובים שמשמעותו הינו העברת הנטל לתושבים.
עמוד 10 מתוך 18