יואב סבן

קצין הבטחון (קב״ט) של המועצה

טל: 03-9000600 | פקס: 03-9000603 | yoav@dsharon.org.il

מחלקת בטחון ובטיחות

מחלקת הביטחון במועצה האזורית דרום השרון פועלת בתיאום ושיתוף פעולה בין גורמי הביטחון הפועלים במרחב לצורך הגברת ביטחון יישובי המועצה ותושביה. המחלקה פועלת במספר תחומים מרכזיים:

  1. אבטחת מוסדות חינוך
  2. ביטחון שוטף ביישובים והתנדבות
  3. שיטור קהילתי
  4. שעת חירום

{readmore:להמשך}

ביום ג' 05/05/15 התארח במועצה אזורית דרום השרון מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יוחנן דנינו, מלווה בצמרת פיקוד המשטרה, מפקד מרחב השרון ומפקדי ארבע תחנות המשטרה אליהם קשורה המועצה, מפקד מג"ב, ניצב עמוס יעקב וצמרת מג"ב . במסגרת פגישת העבודה, בה לקחו חלק חברי מליאת המועצה, ראשי ועדים, רבשי"ם בישובים ועובדי המועצה, הוצגה המועצה ומורכבותה בהקשר לביטחון וקשרי העבודה עם המשטרה ומג"ב. ראש המועצה, ד"ר מוטי דלג'ו, ציין בפני המפכ"ל את הצורך בהגברת הבטחון האישי, הסביר את התנגדות המועצה להערכות החדשה של מג"ב ולביטול הרבשי"ם, ומחה כנגד ביטול תקצוב מרכיבי בטחון בישובים שמשמעותו הינו העברת הנטל לתושבים.
לאחר כשנתיים של עבודה אינטנסיבית מול ועדי היישובים וב'סיוע' מבצע צוק איתן, הושלם שיבוצם של כל צוותי החירום בכלהיישובים במ.א. דרום השרון. מחלקת הבטחון ממשיכה בהדרכת צוותי הצח"י ביישובים. להלן טבלת צוותי החירום במועצה אזורית דרום השרוןלפי יישובים:
מתמי״די דרום השרון - שומרים על הביטחון של כולנו. בערב החג נערכה הרמת כוסית במהלכה הוענקו ע״י מפקד חבל דרום השרון במג״ב, פקד סלמן טרודי תעודות הערכה לשלושה מתמי״דים (מתנדבים במדים) מבסיס מג״ב גן חיים, עמית מורשטיין, אמיר חליאלה ואיזו יוספוביץ על תפיסת חשודים בפריצות בישובים. כל הכבוד! לתמונות נוספות ותגובות
עמוד 10 מתוך 17