יואב סבן

קצין הבטחון (קב״ט) של המועצה

טל: 03-9000600 | פקס: 03-9000603 | yoav@dsharon.org.il

מחלקת בטחון ובטיחות

מחלקת הביטחון במועצה האזורית דרום השרון פועלת בתיאום ושיתוף פעולה בין גורמי הביטחון הפועלים במרחב לצורך הגברת ביטחון יישובי המועצה ותושביה. המחלקה פועלת במספר תחומים מרכזיים:

  1. אבטחת מוסדות חינוך
  2. ביטחון שוטף ביישובים והתנדבות
  3. שיטור קהילתי
  4. שעת חירום

לכל תושב במועצה (לפי יישוב) אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב המוגן, שיסייעו לו בשעת חירום להתגונן בזמן. משך האזעקה = פרק זמן הגעה למרחב המוגן משך זמן ההגעה למרחב המוגן : דקה וחצי להנחיות נוספות: אתר פיקוד העורך oref.org.il מרכז מידע : 104
זמן התגוננות לאזרח – משך הזמן העומד לרשות האזרח כדי להתמגן. הצבע במפה מבטא את זמן ההתרעה באותו מרחב / יישוב. אזור התגוננות – חיפוש שם אזור גיאוגרפי / יישוב ומספר מיועד להתרעה המשלימה ברדיו, טלוויזיה ואינטרנט ולצורך הנחיות שגרת חירום.
עמוד 9 מתוך 18