שעות קבלת קהל במחלקת הבטחון

שעות קבלת קהל במחלקת הבטחון

קבלת קהל בקומת קרקע בבניין המועצה:

יום א': 09:00-12:00

יום ב': 15:00-18:00

יום ג': 15:00-18:00