שני, 26 יוני 2017 09:40

הנחיות למניעת דליקות בקיץ

בחודשי הקיץ החמים עוסקים שירותי הכיבוי בהיערכות לשריפות ביערות ובשטחים הפתוחים. בכל שנה מכלה האש אלפי דונמים של חורש טבעי ויער מאוצרות הטבע של מדינתנו. מיותר לציין, שמעבר לפגיעה באוצרות הטבע נגרמת פעמים רבות פגיעה חמורה ברכוש ולא אחת קיימת גם סכנה ממשית לחיי אדם. יש לתת עדיפות מיוחדת למניעת התלקחות שריפות בקרבת בתי המגורים, מתקני דלק וגז , מחסני חומרי הדברה ומתקנים רגישים אחרים.

להלן מס' הנחיות של הרשות הארצית לכבאות והצלה למניעת דליקות ולהתנהגות נכונה כאשר הן פורצות:

 • בפרוץ שריפה יש לפעול מיד לכיבויה ובמקביל להזעיק את שירתי הכבאות בטלפון 102.
 • בדיווח יש לציין מקום מדויק של השריפה, סוג השריפה, ממדיה, דרכי גישה למקום וחבירה עם אדם שיקבל את כוחות הכיבוי ויכוונם למקום.
 • אין להבעיר שריפה יזומה בימי שרב ורוחות.

הנחיות הרשות הארצית לכבאות והצלה להערכות בטוחה בישובים:

 • ביצוע פס בידוד היקפי מסביב ליישוב ברוחב של כ-10 ס' למניעת התפשטות שריפה מהשדות אל תוך היישובים.
 • ניכוש הצמחייה היבשה בצדי הכבישים הפנימיים ולאורך דרכי הגישה בשדות ובשטחים המעובדים ובשטח השדרות והחורשות.
 • ניקוי השטח מסביב למוסדות הציבור , בתי ספר וגני הילדים.
 • סילוק גרוטאות וניקוי השטח מצמחייה יבשה בחצרות ובמיוחד בשטחים הגובלים עם בתי המגורים כדי למנוע חדירת שריפה לבתים.
 • שריפות יזומות תבוצענה ברישיון לפי הנוהל הקיים במשרד החקלאות.
 • יש לבדוק היטב את כל אמצעי הכיבוי הקיימים (מטפים , זרנוקים, מרססי גב ומחבטים).
 • רצוי לאפשר רעייה בשטחים פתוחים על מנת לדלל את כמות החומר. בכל יישוב יימצאו לפחות שני ברזי כיבוי של ''3 למילוי מכוניות כיבוי.
 • יש לדאוג לקיום ברז כיבוי ''2 בין כל שתי יחידות משק , וכן בקרבת מבני ציבור ומתקנים משקיים כגון : חממות , מתבנים וכד'.
 • להבטיח קיום אמצעי כיבוי במבנים הציבוריים ובמוסדות החינוך לפי הנחיות שירותי הכבאות , בתיאום עם רכזי הביטחון ביישוב.
 • אם אין ביכולתכם להשתלט על הדליקה, פנו מיד את האזור והזהירו אזרחים בסביבתכם.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר