יורם פלג

מנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000610 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

 

מחלקת תברואה - איכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם.

הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

המועצה האזורית דרום השרון קוראת לקבוצות פעילות במועצה להגיש הצעות למיזמים בנושאי סביבה, קהילה וחינוך, בהתאם למפורט להלן.
מצורף קובץ עם מתכונים מיער המאכל מתן. באהבה ובתאבון!
ביום שישי,05/10/2018, החל במועדון ברמת הכובש קורס יערות המאכל בהשתתפות 25 תושבים מכל רחבי המועצה .
בחול המועד סוכות התקיים אירוע שתילות ביער המאכל ברמת הכובש בו נשתלו כ-100 עצים. במהלך האירוע התקיימה הדרכה ונטיעה כל שעה עגולה וקהילת הקיבוץ שיתפו פעולה ולקחו חלק למרות החום הגדול.
עמוד 6 מתוך 50