יורם פלג

מנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000610 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

 

מחלקת תברואה - איכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם.

הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

היום זה לא חלום.. הפרדת הפסולת האורגנית היא מציאות בהתהוות.  הפסולת האורגנית מהווה 40% מכלל הפסולת הביתית, כך שהוצאת ("הזרם הרטוב") מזרם הפסולת  וטיפולה באתרי קומפוסטציה היא הדרך המשמעותית ביותר לצמצום כמות הפסולת המועברת להטמנה.  הבשלת ההבנה כי הטמנה אינה מהווה פתרון בר קיימא וכי חובה על כולנו להמציא פתרונות נכונים יותר.  יחד עם העלאת היטל ההטמנה, עולה הנושא לראש סדר היום המוניציפאלי.  בימים אלו, רשויות רבות נערכות  טכנית ליישום ההפרדה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה תוך כדי פעולות חינוך והסברה לשיתוף הקהילה ותמיכתם במהלך.  במועצה אזורית דרום השרון טרם התקבלה החלטה בנדון ,הפרדת הפסולת האורגנית נעשית ביוזמה אישית של תושבים באמצעות קומפוסטרים ביתיים.   
מועצה אזורית דרום השרון חולשת על שטחים יקרי ערך בשווי הנדל"ני כמו גם בערך הסביבתי. אחת המטרות המוצהרות של המועצה היא להגן על השטחים הפתוחים במרכז הארץ, השרון.
החינוך הסביבתי רלוונטי היום יותר מאי פעם..  כיום, ההשפעה של הפעילות האנושית על הסביבה, כגון: התחממות כדור הארץ , אובדן של מגוון מינים, דלדול משאבי טבע  ברורים וידועים לכולם. לחינוך הסביבתי תפקיד מרכזי לא רק בהעלאת המודעות לתופעות אלה, אלא גם בהטמעת ערכים ודפוסי התנהגות ברי קיימא השומרים על איזון בין מערכות החיים השונות : האנושיות והסביבתיות.        
החינוך הסביבתי האמיתי מתרחש בגיל הרך, בד בבד עם הפנמת ערכים והרגלי חיים. מחלקת החינוך ובמיוחד מדור גני הילדים בניהולה של סימה דודמן מקדם נושא החינוך הסביבתי המתקבל בקרב הגננות באהבה רבה.   קורס "גן ירוק" בדרום השרון : גננות וסייעות המועצה השתלמו (קורס של 30 שעות) בנושא איכות הסביבה. במהלך הקורס למדו על בעיית הפסולת, כיצד ניתן להפחית בפסולת ע"י שימוש חוזר ויצירה, כיצד להשתמש בקומפוסטר, כיצד ניתן לחסוך בשימוש במשאבי טבע ולשמור על מגוון  המינים.   הסמכה לגנים ירוקים הרצינות והמסירות של הגננות במועצה לטובת השמירה על הסביבה באה לידי ביטוי בנכונות להעמיק את הלמידה בנושא בגן ועמידה בקריטריונים של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך להסמכה לגן ירוק.  שני גני ילדים - גן אגוז ביישוב מתן וגן עידן במושב עדנים כבר הוסמכו לגנים ירוקים. חמישה גנים נוספים - הגישו מועמדות לגנים ירוקים ונמצאים בתהליך הסמכה לגנים ירוקים והם: גן שירה,  גן חיים גן חמד, שדי חמד גן פיקוס, מגשמים - למצגת לחצו כאן גן פקאן, ירקונה גן הדר, צופית : למצגת לחצו כאן גן פיקוס, מגשימים   סדנה לבניית מרכזי מיחזור: אחת היוזמות המקסימות של מדור גני ילדים במועצה הוא פרויקט של יצירה בשימוש חוזר ועיסות נייר המתקיים בצהרונים ע"י האומנית ענת שמחי. השנה,הורחב פרויקט זה בסדנה ייחודית לגננות וסייעות להקמת מיכלים מעוצבים בשימוש חוזר לטובת איסוף פסולת למיחזור בגן.    
עמוד 48 מתוך 50