יורם פלג

מנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000610 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

 

מחלקת תברואה - איכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם.

הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

ביום רביעי ה- 28.1.15 התקיים מפגש הפתיחה לפרויקט "דו קיום סביב דו חיים". בפרוייקט "דו קיום סביב דו חיים" משתתפים תלמידי כיתות י', מבית ספר טומשין בטירה ומבית החינוך ירקון ממ.א דרום השרון. במהלך הפרוייקט  יחקרו את בריכת החורף הסמוכה לטירה ויפעלו יחד על מנת להגן עליה. מטרת הפרויקט הינה חיבור בין בני הנוער סביב נושא משותף - הטבע הקרוב לבית, אותו אנו חולקים.
הנושאים העיקריים שזוהו כמאוד רלוונטיים למועצה ועליהם ניתן דגש בפעילות המחלקה: שטחים פתוחים – שמירה על השטחים הפתוחים, שמירה על מגוון המינים, עבודה משותפת עם היועצים הרלוונטיים בתוכנית המתאר (נערכו פגישות), הכנסת הטיפול בשטחים הפתוחים לאג'נדה המועצתית, קידום תהליכים להנגשת השטחים לציבור- שבילי אופניים, שבילי טיול, אימוץ אתר, הקמת אתרים. גינות מקיימות, עידוד חקלאות בת קיימא, גינון בר קיימא; טיפול נכון בפסולת – הקטנת צריכה    מניעת הטמנה. חוק האריזות (פחים כתומים, מרכזי מחזור), טיפול נכון בגזם, הפרדת פסולת אורגנית, חוק פסולת אלקטרונית.
ביום שלישי 27.1.15, חתמה המועצה האזורית דרום השרון חוזה התקשרות עם תאגיד תמיר האחראי על מחזור אריזות. עם החתימה על ההסכם מצטרפת המועצה ל-180 רשויות אשר מפרידות אריזות. בעקבות חתימת ההסכם תורחב באופן  משמעותי פסולת האריזות למחזור הנאספת ביישובים.
מחדשים את הבית בהקפדה על איכות, בריאות ודאגה לסביבה  
עמוד 42 מתוך 50