יורם פלג

מנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000610 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

 

מחלקת תברואה - איכות הסביבה

מחלקת תברואה - איכות הסביבה עוסקת בפעילות קבועה ויומיומית וכן בפעילויות תקופתיות ועונתיות. מערך פינוי האשפה מתבצע על ידי קבלן שזכה במכרז המועצה. מדובר בפינוי אשפה ביתית מלמעלה מ-5,000 עגלות אשפה בנפח 240 ליטר במושבים וביישובים הקהילתיים וכן פינוי אשפה ביתית מ-109מכולות בקיבוצים. 70 מכולות רגילות בנפח של עד 24 קוב משמשות לפינוי גזם.

הפסולת שאינה ביתית מפונות לתחנת מעבר בברקת לשם קיצוץ, מיון וגריסה. האשפה הביתית מופנית לתחנת מעבר בלוד, שם היא נדחסת ומועברת לאתר דודאים. פינוי האשפה מעסקים מתבצע על ידי העסק, ישירות מול קבלן מורשה.

ביום רביעי, 19.4.15 כחלק מקורס קיימות לסייעות, התקיים סיור ביער חורשים. הקורס הינו יוזמה משותפת של מדור גני ילדים המחלקה לאיכות סביבה ותברואה והיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון הסיור הודרך על ידי יעל הולנדר, אקולוגית היחידה האזורית לאיכות הסביבה, ובמהלכו הכירו הסייעות את מגוון הצמחים ובעלי החיים הנמצאים באזור. כמו כן, נערכה תצפית על שטחי המועצה והערים הסמוכות להם והתקיים דיון על חשיבות השמירה על השטחים הפתוחים אל מול תנופת הבינוי והפיתוח.
בהתאם לחוק למחזור פסולת אלקטרונית, הוצבו בחנויות הנוחות של תחנות הדלק של דור אלון ברחבי המועצה מתקנים מיוחדים לסוללות. בנוסף, הוצבו במרכזי שופרסל ומגה פחים למכשירי פסולת אלקטרונית קטנה (עד 10 ק"ג) ולסוללות.
מצורף קישור לסרטון קצר שעונה על השאלות האלה ועל שאלות נוספות ומסביר את החשיבות הגדולה של פעילות סביבתית ואת הקשר שלה לתחומים רבים אחרים.
עמוד 41 מתוך 50