מתקן לאיסוף קרטונים

מיועד לקרטונים גדולים. יש לשטחם לפני ההכנסה למתקן.