חמישי, 12 ספטמבר 2013 10:45

איכות הסביבה

 

המועצה האזורית דרום השרון מורכבת מיישובים חקלאיים ויישובים קהילתיים בעלי אופי כפרי, ישנה הערכה והבנה של החשיבות להגן על הסביבה באמצעות אורך חיים ציבורי ופרטי של קיימות ושמירה על משאבינו היקרים, לרבות מים, אדמה, אוויר נקי, שטחים ירוקים וכדומה.

תושבי ועובדי המועצה מודעים היום יותר ויותר  לצורך החיוני לשמור על הסביבה ולנצל נכון את המשאבים הטבעיים למעננו ולמען הדורות הבאים.

כמו בכל יישוב בישראל וכן בעולם כולו, גם אצלנו עולה מגמה ירוקה חדשה המעודדת יישום של האג'נדה הסביבתית הלכה למעשה ומקדמת בריאות וקהילה בת-קיימא.

הביטוי לכך מוכח בפעילויות הסביבתיות המגוונות שמקדמת המועצה והיוזמות הקהילתיות  הירוקות שעולות באופן טבעי ונמרץ מהיישובים.

הקמת מרכזי מחזור לפסולת ביישובים

 •  תכניות חינוכיות סביבתיות בגני הילדים, בתי הספר ובני נוער.
 • השתלמויות וקורסים לגננות ,צוותים חינוכיים ולפעילים סביבתיים.
 • הסמכה לגנים ירוקים ובתי ספר ירוקים.
 • קידום שימוש בקומפוסטרים ביתיים והפחתת פסולת.
 • סלילת שבילי אופניים.
 • שווקי שוק קח -תן ביישובים.
 • ניהול חסכוני של משאבי הסביבה : מים, אנרגיה ושטחים פתוחים.

כל אלה דוגמאות של צעדי המועצה ותושביה לקראת סביבה ירוקה ומוגנת.

2496_mb_file_c32d9.jpg

 צמצום פסולת:

 • תוכנית אב לפסולת - בשלבי סיום של הכנתה, תפורסם לכשתאושר ע"י המועצה.
 • מדריך להקמת מרכזי מיחזור

 • מרכזי מיחזור ביישובי המועצה - תמונת מצב

 • טיפול בפסולת אורגנית - הפרדה במקור לשני זרמים

 • הפעלת קומפוסטרים ביתיים, דף פרטים לרכישת קומפוסטר

 • טיפול בפסולת חקלאית

 • קיצוץ גזם

 חינוך לקיימות:

 גני ילדים -

 • חינוך סביבתי בגני הילדים

 • השתלמות לגננות וסייעות

 • הסמכה לגנים ירוקים

 • סדנה לבניית מרכזי מיחזור - מהפחה / עיסות נייר בצהרונים

 בתי ספר -

 • בתי ספר ירוקים

 • מנהיגות סביבתית בבתי ספר

 • תוכנית שימור מגוון המינים

 נוער -

 קהילה בת קיימא :

 • קורס "מובילות ירוקה"
 • קהילה ירוקה בדרום השרון
 • ועדות איכות סביבה
 • פרויקטים סביבתיים בקהילה

 שטחים פתוחים ושימור אתרי טבע:

 • אתרי נוף והיסטוריה במועצה אזורית דרום השרון

 • שביל ישראל במועצה

 • סקר החברה להגנת הטבע לאתרי טבע לשימור

 תחבורה בת קיימא:

 • שבילי אופניים בשטחים פתוחים של המועצה

 חיסכון באנרגיה:

 • אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית- תיכון ירקון

 • ממונה על האנרגיה במועצה

 חיסכון במים:

 • מערכת ממוחשבת לניטור דליפות, גני עם

 ניהול סביבתי במועצה- ISO14,000

 הבית האקולוגי:

 • טיפול בפסולת

 • הפרדת מים אפורים

 • גינה אקולוגית

 • אנרגיה סולרית

 • בית נקי מרעלים

 • הרגלי חיים ירוקים

 יחידה אזורית לאיכות הסביבה:

 • קישור לאתר היחידה
 • פרס הגלובוס הירוק
 • עלון אלקטרוני

 שקיפות סביבתית :

 • חוק חופש המידע
 • נתוני איכות מים
 • נתוני איכות אוויר

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר