שישי, 02 נובמבר 2012 13:25

דיגום שפכי תעשייה

היחידה לאיכות הסביבה באיגוד ערים אזור דן לאיכות הסביבה וביוב , מבצעת

בקרת שפכי תעשייה במפעלי התעשייה הנמצאים בתחום המועצה האזורית

דרום - השרון המוזרמים לשפד"ן.

על שפכי התעשייה לעמוד בתקני מתקני השפד"ן של האיגוד (התקן ותוצאות מפורטים בדו"ח הפיקוח).

החברה הכלכלית לדרום - השרון מטפלת במאגרי מי קולחין ומבצעת בדיקות תקופתיות לבדיקת איכות מי הקולחין ועמידתם בתקני משרד הבריאות להשקיית גידולים חקלאיים.

לדגימות מי שופכין שנעשו ברחבי המועצה

לדגימה מי שופכין משנת 2010

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר