חמישי, 12 ספטמבר 2013 10:10

שקיפות מידע סביבתי

מועצה אזורית דרום השרון פועלת בשקיפות מלאה בכל מה שנוגע לנושאי איכות הסביבה.

במהלך חודש יולי 2005 תוקן חוק חופש המידע באופן אשר קבע בסעיף 6 א' שבו חובתה של רשות ציבורית להעמיד לרשות הציבור מידע בנושאי איכות הסביבה

.החובה שהוחלה על רשות ציבורית הוחלה גם על רשויות מקומיות (ובכלל זה איגודי ערים לאיכות הסביבה) , תאגידים בשליטת הרשות המקומית ותאגידים שהוקמו בחוק.

יישומו של החוק והמידע לגביו חלה חובת העמדתו לרשות הציבור חייב התקנת תקנות בסמכות השר להגנת הסביבה בהסכמת שרי הפנים והאוצר.תקנות אלה הותקנו ביום 4 במרס 2009 ותחילתן המדורגת הינה החל מיום 4 בספטמבר לגבי חלק מהרשויות המקומיות ולגבי חלקן ביום 4 במרס 2012.

מטרתן של התקנות היא ליישם את סעיף 6 א' להעמיד לרשות הציבור מידע על איכות הסביבה. לפי התקנות , רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע אודות חומר , ריח , רעש , או קרינה שנמדדו או נפלטו לסביבה , והם מסוג העלול לגרום למפגעים סביבתיים.

לקבלת מידע נוסף יש לפנות למחלקת תברואה/איכות הסביבה טלפון: 03-9000610 או למייל peleg@dsharon.org.il

להורדת תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2009

להלן ריכוז הנתונים המתעדכנים בתחומי פעילות האגף לאיכות הסביבה והיחידה האיזורית:

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר