רביעי, 11 ספטמבר 2013 11:12

תברואת מים ובדיקות איכות מי - השתייה

אספקת המים לתושבים מצויה באחריות אגודות היישובים. המועצה אחראית על פיקוח איכות מי השתייה במסגרתה מבוצעות:

  1. בדיקות בקטריולוגיות מבוצעות אחת לחודש (גם ביישובים המקבלים אספקת מים מספקי מים חיצוניים כגון:מקורות).
  2. בדיקת תלת חודשית הכוללת בדיקת פרמטרים של: עכירות וחנקית No2 .
  3. בדיקה חד - שנתית במקורות המים , הפרמטרים שנבדקים הינם:
    חנקה - 3No , כלורידים Cl - , בדיקות U.V וכמו כן בדיקות מתכות ברשת.
  4. הבדיקות מתבצעות ע"י היחידה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות

לדו"ח סטטיסטי של בדיקות המים (מאתר משרד הבריאות)

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר