קיימות

קיימות (או פיתוח בר קיימא) הוא תהליך היוצר פיתוח המאזן בין ההיבטים הכלכליים, החברתיים/קהילתיים והאקולוגים/סביבתיים. הוא פיתוח המספק את צורכי הדור הזה מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם.
תוך התבססות על ההבנה כי הפיתוח האנושי תלוי במערכות האקולוגיות המקומיות והעולמיות.

בשביל בני האדם, קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית.

הנושאים העיקריים שזוהו כמאוד רלוונטיים למועצה ועליהם ניתן דגש בפעילות המחלקה:

  • שטחים פתוחים – שמירה על השטחים הפתוחים, שמירה על מגוון המינים, עבודה משותפת עם היועצים הרלוונטיים בתוכנית המתאר (נערכו פגישות), הכנסת הטיפול בשטחים הפתוחים לאג'נדה המועצתית, קידום תהליכים להנגשת השטחים לציבור- שבילי אופניים, שבילי טיול, אימוץ אתר, הקמת אתרים. גינות מקיימות, עידוד חקלאות בת קיימא, גינון בר קיימא;
  • טיפול נכון בפסולת – הקטנת צריכה    מניעת הטמנה. חוק האריזות (פחים כתומים, מרכזי מחזור), טיפול נכון בגזם, הפרדת פסולת אורגנית, חוק פסולת אלקטרונית.

בשעה טובה ומוצלחת נחנך ״שביל גן חיים״. ראשיתו של השביל בטיול בשטחים החקלאיים הפתוחים ביום שרב נטול צל, המשכו כפרוייקט סיום של קורס אקולוגיה מטעם המועצה, והוא חלק מפרוייקט שאפתני לחיבור כלל ישובי המועצה בשביל טיולים אחד. הקמתו של ״שביל גם חיים״ הוא פרי שיתוף פעולה של ועד האגודה החקלאית גן חיים והועד המקומי שאימצו את השביל והפכו אותו לפרוייקט דגל לשימור הקרקע והנוף וחיבורם לכלל התושבים, חדשים, ותיקים ואורחים. מדף הפייסבוק של המועצה
היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון יחד עם אוניברסיטת תל אביב מזמינה אתכם לקחת חלק בניטור אזרחי של חיות הבר באזור השרון מהמומחה אסף בן דוד לקבעות בעלי חיים. המשתלמים יצטרכו לקחת חלק פעיל בניטור במרחב השרון.
ביום שלישי, 11/12/2018, נערך מפגש חשיפה והסבר במסגרת הקול הקורא ליוזמות קיימות קהילתית. במפגש, במעמד סגנית ראש המועצה, נציגי המועצה, נציגי היחידה האזורית לאיכות הסביבה ותושבי המועצה, נערכה הכרות עם המשתתפים והסתבר כי חלק מהתושבים כבר פעילים בתחום, מפעילים מיזמים בתחום הקיימות ופועלים למימוש חזון הקיימות בקהילותיהם.
המועצה האזורית דרום השרון קוראת לקבוצות פעילות במועצה להגיש הצעות למיזמים בנושאי סביבה, קהילה וחינוך, בהתאם למפורט להלן.
עמוד 2 מתוך 14