קיימות

קיימות (או פיתוח בר קיימא) הוא תהליך היוצר פיתוח המאזן בין ההיבטים הכלכליים, החברתיים/קהילתיים והאקולוגים/סביבתיים. הוא פיתוח המספק את צורכי הדור הזה מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם.
תוך התבססות על ההבנה כי הפיתוח האנושי תלוי במערכות האקולוגיות המקומיות והעולמיות.

בשביל בני האדם, קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית.

הנושאים העיקריים שזוהו כמאוד רלוונטיים למועצה ועליהם ניתן דגש בפעילות המחלקה:

  • שטחים פתוחים – שמירה על השטחים הפתוחים, שמירה על מגוון המינים, עבודה משותפת עם היועצים הרלוונטיים בתוכנית המתאר (נערכו פגישות), הכנסת הטיפול בשטחים הפתוחים לאג'נדה המועצתית, קידום תהליכים להנגשת השטחים לציבור- שבילי אופניים, שבילי טיול, אימוץ אתר, הקמת אתרים. גינות מקיימות, עידוד חקלאות בת קיימא, גינון בר קיימא;
  • טיפול נכון בפסולת – הקטנת צריכה    מניעת הטמנה. חוק האריזות (פחים כתומים, מרכזי מחזור), טיפול נכון בגזם, הפרדת פסולת אורגנית, חוק פסולת אלקטרונית.

במושב צופית החליטו לשפץ את מגדל המים הישן ולנקות את החורשה שלידו. בני הנוער נרתמו לעבודה ובשיתוף עם האגודה והוועד המקומי יצרו פינת חמד בשדות המושב. המקום נחנך באירוע ט"ו שנערך בשבת האחרונה, 23/01/2016.
"במסגרת תכנית מגוון המינים של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון בשיתוף עם המועצה האזורית דרום השרון, תלמידי כיתות ד' יוצאים לשדה שליד בית הספר לגלות את העושר הגדול של בע"ח, הצמחים והפטריות הנמצאים בסביבתנו הקרובה. בתוכנית מגלים התלמידים שכאשר שיודעים להתבונן, אפשר לגלות עולם שלם שנמצא ממש מתחת לאף: בגינה, בשדה הקרוב, בשולי המדרכה ואפילו בחצר בית הספר. התלמידים מבצעים חקר בעזרת ציוד מדעי ונהנים מחוויה המעצימה את סקרנותם, מעודדת עבודה בצוות, תחושת פליאה וההנאה מהטבע ואת החשיבות בשמירת הטבע והשטחים הפתוחים בסביבה הקרובה. "
פעילות הנוער במועצה ידועה באוריינטציה הסביבתית שלה כבר שנים רבות. ערכי הסביבה שלובים בכל תחומי הלמידה והעשייה. באופן טבעי, עלה הרצון לקדם ולכוון את האקטיביזם הסביבתי  כך שיקבל ערוץ פעולה ייחודי ומשמעותי. מטרת היוזמה היא קידום הקיימות ביישובים וצמצום השימוש במשאבי הסביבה: הפחתת פסולת, חיסכון במים ובאנרגיה. את הפעילות יובילו בני נוער אשר יפעלו  במסגרת תנועות הנוער היישוביות ובמסגרת הפעילות הקהילתית בכל יישוב.
התכנית מיועדת לכיתות ה' ותעסוק בצרכנות סביבתית. מטרת התוכנית היא לפתח בקרב התלמידים מודעות לצרכנות מודעת - צרכנות המונעת ע"י צורך ממשי. צרכנות אשר מודעת להשפעות הסביבתיות שלה ושאינה מושפעת בקלות מהשפעות פרסומיות וטרנדים חברתיים ותרבותיים.
עמוד 10 מתוך 15

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר