קיימות

קיימות (או פיתוח בר קיימא) הוא תהליך היוצר פיתוח המאזן בין ההיבטים הכלכליים, החברתיים/קהילתיים והאקולוגים/סביבתיים. הוא פיתוח המספק את צורכי הדור הזה מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם.
תוך התבססות על ההבנה כי הפיתוח האנושי תלוי במערכות האקולוגיות המקומיות והעולמיות.

בשביל בני האדם, קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית.

הנושאים העיקריים שזוהו כמאוד רלוונטיים למועצה ועליהם ניתן דגש בפעילות המחלקה:

  • שטחים פתוחים – שמירה על השטחים הפתוחים, שמירה על מגוון המינים, עבודה משותפת עם היועצים הרלוונטיים בתוכנית המתאר (נערכו פגישות), הכנסת הטיפול בשטחים הפתוחים לאג'נדה המועצתית, קידום תהליכים להנגשת השטחים לציבור- שבילי אופניים, שבילי טיול, אימוץ אתר, הקמת אתרים. גינות מקיימות, עידוד חקלאות בת קיימא, גינון בר קיימא;
  • טיפול נכון בפסולת – הקטנת צריכה    מניעת הטמנה. חוק האריזות (פחים כתומים, מרכזי מחזור), טיפול נכון בגזם, הפרדת פסולת אורגנית, חוק פסולת אלקטרונית.

ברגעים בהם יערות שלנו נשרפים, אנו רוצים גם לעדכן על מקומות של זריעה מחדש. מועצה אזורית דרום השרון החליטה להקים את יער המאכל הראשון של אזור השרון. יער מאכל הינו הקמה של מערכת אקולוגית בריאה שדורשת כמות משאבים מינימלית, המניבה מזון ותוצרי תועלת לאדם תוך חיזוק הקהילה המקומית ויצירת מקום מפגש במרחב.
ביום ראשון השבוע, 25/09/2016, התקיימה סדנה להכנת קומפוסט במושב גני עם.
סיכום פעילות מחלקת הקיימות במ.א.דרום השרון בשנת תשע״ו במוסדות החינוך, בקרב בני הנוער ובמסגרת הקהילה. בשיתוף אגף החינוך והיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.
בשבוע שעבר התקיים שבוע אהבה לסביבה הראשון במועצה אזורית דרום השרון. בשבוע האהבה לסביבה התקיימו מבחר אירועים ירוקים לכל הגילאים למען העלאת המודעות לשמירה על הסביבה: הצגות ׳ירוקות׳ העוסקות בנושא איכות הסביבה, פרויקט "הגינה המקיימת" תכנית "חקר מגוון המינים", סיום פרויקט "מצלמים דו קיום", תכנון שבילי האופניים ביער חורשים ועוד..
עמוד 8 מתוך 14

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר