שבת, 14 פברואר 2015 12:42

פעילות מחלקת קיימות במ.א. דרום השרון

הנושאים העיקריים שזוהו כמאוד רלוונטיים למועצה ועליהם ניתן דגש בפעילות המחלקה:

 • שטחים פתוחים – שמירה על השטחים הפתוחים, שמירה על מגוון המינים, עבודה משותפת עם היועצים הרלוונטיים בתוכנית המתאר (נערכו פגישות), הכנסת הטיפול בשטחים הפתוחים לאג'נדה המועצתית, קידום תהליכים להנגשת השטחים לציבור- שבילי אופניים, שבילי טיול, אימוץ אתר, הקמת אתרים. גינות מקיימות, עידוד חקלאות בת קיימא, גינון בר קיימא.
 • טיפול נכון בפסולת – הקטנת צריכה    מניעת הטמנה. חוק האריזות (פחים כתומים, מרכזי מחזור), טיפול נכון בגזם, הפרדת פסולת אורגנית, חוק פסולת אלקטרונית.

אנו מבצעים זאת בעזרת שלוש דרכי פעולה עיקריות:

 1. תכלול- תיאום וקישור בין כל הגורמים הרלוונטיים-
  אגפי ומחלקות המועצה,מזכירויות וועדים מקומיים, תושבים, קבלני איסוף, תאגיד תמיר , יחידה אזורית, רשות ניקוז, משרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשויות שכנות.
 2. חינוך- בסיס לשינוי לטווח הקצר והארוך-
  הפעלת תוכניות חינוך סביבתי לבתי הספר לגנים ולנוער, הכשרה וליווי של מורים וגננות, ליווי כל מהלך בשטח (הפרדת אריזות למיחזור, שימור שטחים פתוחים) בתהליך חינוכי במוסדות החינוך. (בתחום החינוך יש שני זוכים השנה, הגננת שנית והמורה שחר, פרטים בהמשך)
 3. קהילה- יצירת קבוצת תושבים פעילים בנושאים הרלוונטיים, עידוד פעילות המתנדבים ותמיכה ביוזמות העולות מהתושבים.
  לדוגמא: -הקמת גינה קהילת ע"י הנוער והתושבים וותיקים.

- פעילות מתנדבים ביער חורשים

הפעילים שומרים על היער בכמה דרכים: ועדות היגוי ושיתוף פעולה עם קק"ל, סיור לימודיים ביער, צוות אקולוגיה הפועל לשמירת המגוון הביולוגי ביער, סיירת הפועלת כבר יותר משנה אשר פעילי מגיעים כל סופ"ש ליער על מנת להדריך את המבקרים ולמנוע השלכת פסולת ופגיעה ביער.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר