חמישי, 05 נובמבר 2015 11:14

תוכנית חינוך כמנוף לשמירה על שטחים פתוחים

יותר ויותר רשויות הבינו את הצורך העולה מהשטח, והקימו בשנים האחרונות מחלקת קיימות.

במחלקות הקיימות, בנוסף למשרות הקבועות מפעילות הרשויות פרויקטורים לחינוך סביבתי בבתי הספר ובקהילה, באמצעות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

כחלק מתכוניות המועצה בנושא הוכנה תוכנית מסודרת לקידום שמירת שטחיים פתוחים וחקלאיים, תוך הבטחת רציפות שטחים פתוחים.

מטרות התוכנית:

  1. שמירה על המרקם החקלאי הכפרי הפתוח.
  2. תמיכה וחיזוק יכולת המועצה לבסס מעמד בתכנון וניהול השטחים.
  3. הגברת מעורבות התושבים בשמירה על השטחים הפתוחים ואתרי הטבע במועצה.

מטרות התכנית יוגשמו, בין השאר,  בדרכי הפעולה הבאות:

  • אימוץ אתרי טבע על ידי בתי הספר במועצה.
  • שיתוף פעולה עם החקלאים- שימוש בשיטות חקלאיות משמרות קרקע וסביבה ועיבוי המגוון הביולוגי בשולי שדות חקלאיים.
    (באזור הצר של המסדרון האקולוגי הארצי העובר במועצה).
  • גיוס כספים מהגופים הרלוונטיים (משרד החקלאות, הקרן לשטחים פתוחים, החברה להגנת הטבע, הקרן שיקום מחצבות).
  • הקמת/אימוץ "אתר טבע" של כל ישוב (שלולית חורף/בוסתן, נחלי אכזב/איתן).יצירת חיבור בין אתרי המועצה (שביל אופניים לדוג').

מצ"ב מסמך מטעם מחלקת הקיימות במועצה המפרט את מטרות התכנית ודרכי הגשמתה.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר