חמישי, 29 אוקטובר 2015 16:17

"הספסל הממוחזר של נוער מתן״

בני הנוער של מתן, אשר משתתפים בתוכנית "גינה קהילתית" של אגף חינוך ומחלקת איכות הסביבה, לא הסתפקו בגינה.

מעבר לכך הם גם הקימו ספסל מצמיגים ישנים ושאריות פסולת בניין לרווחתם ורווחת התושבים.