ראשון, 23 ספטמבר 2018 18:06

הנחיות למניעת מחלת קדחת הנילוס המערבי

היום, יום א׳ 23/09,  הודיע משרד הבריאות למועצה על מקרה תחלואה של תושב קיבוץ גבעת השלושה במחלת קדחת הנילוס המערבי.

המועצה הגבירה את היקף פעולות הריסוס וההדברה השוטפות ופעולות הניטור, התושבים נקראים לנקוט משנה זהירות.

Media