יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

המועצה האזורית דרום השרון מורכבת מיישובים חקלאיים ויישובים קהילתיים בעלי אופי כפרי, ישנה הערכה והבנה של החשיבות להגן על הסביבה באמצעות אורך חיים ציבורי ופרטי של קיימות ושמירה על משאבינו היקרים, לרבות מים, אדמה, אוויר נקי, שטחים ירוקים וכדומה.

תושבי ועובדי המועצה מודעים היום יותר ויותר  לצורך החיוני לשמור על הסביבה ולנצל נכון את המשאבים הטבעיים למעננו ולמען הדורות הבאים.

כמו בכל יישוב בישראל וכן בעולם כולו, גם אצלנו עולה מגמה ירוקה חדשה המעודדת יישום של האג'נדה הסביבתית הלכה למעשה ומקדמת בריאות וקהילה בת-קיימא.

הביטוי לכך מוכח בפעילויות הסביבתיות המגוונות שמקדמת המועצה והיוזמות הקהילתיות  הירוקות שעולות באופן טבעי ונמרץ מהיישובים.

 

בהתאם לחוק למחזור פסולת אלקטרונית, הוצבו בחנויות הנוחות של תחנות הדלק של דור אלון ברחבי המועצה מתקנים מיוחדים לסוללות. בנוסף, הוצבו במרכזי שופרסל ומגה פחים למכשירי פסולת אלקטרונית קטנה (עד 10 ק"ג) ולסוללות.
מחדשים את הבית בהקפדה על איכות, בריאות ודאגה לסביבה  
בעקבות פעילות של תושבים שהשתתפו קורס פעילים סביבתיים ,שנערך ב-2013, ובליווי היחידה האזורית לאיכות הסביבה, נערכו בחודש מאי בשנה שעברה שני מפגשי ציבור סביב יער חורשים והאתגרים שבשטח. במסגרת שיתוף הציבור  נערך מפגש שבו השתתפו יותר מ- 50 תושבים ובו עלו מספר נושאים עיקריים על הפרק: שימור ערכי טבע ומורשת תשתיות ושרותי קהל מעורבות הקהילה בתחזוקה שותפת חינוך וקהילה
עמוד 9 מתוך 10