יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

המועצה האזורית דרום השרון מורכבת מיישובים חקלאיים ויישובים קהילתיים בעלי אופי כפרי, ישנה הערכה והבנה של החשיבות להגן על הסביבה באמצעות אורך חיים ציבורי ופרטי של קיימות ושמירה על משאבינו היקרים, לרבות מים, אדמה, אוויר נקי, שטחים ירוקים וכדומה.

תושבי ועובדי המועצה מודעים היום יותר ויותר  לצורך החיוני לשמור על הסביבה ולנצל נכון את המשאבים הטבעיים למעננו ולמען הדורות הבאים.

כמו בכל יישוב בישראל וכן בעולם כולו, גם אצלנו עולה מגמה ירוקה חדשה המעודדת יישום של האג'נדה הסביבתית הלכה למעשה ומקדמת בריאות וקהילה בת-קיימא.

הביטוי לכך מוכח בפעילויות הסביבתיות המגוונות שמקדמת המועצה והיוזמות הקהילתיות  הירוקות שעולות באופן טבעי ונמרץ מהיישובים.

 

מעז יצא מתוק- ריסוק גזם בעקבות הסופה העזה שהתחוללה בתחילת החורף והפילה עצים רבים, הוקם אתר זמני לגזם במתחם המועצה. בימים אלה מרוסק הגזם. בחלק מהגזם המרוסק השתמשנו לחיפוי החורשה שליד אולם התרבות במתחם המועצה
ב- 21/12/15 ביקרו פעילי יער חורשים בכנס החברה להגנת הטבע בכנס ישראל לטבע וסביבה שהתקיים בכפר המכביה והוקדש למעורבות ושיתוף הציבור במיזמים השומרים על הטבע.
הכבישים הסובבים את יישובי יער חורשים הפכו בשנים האחרונות ל"כבישי דמים" עבור חיות בר רבות. דרבנים, צבאים, דרבנים, ארנבות, צבים ועוד חיות רבות אחרות חוצות את הכביש כשהן עוברות בין שטחי המחיה שלהן, ונדרסות. קבוצת תושבים אכפתית ומסורה פועלת בשנתיים האחרונות לקידום פתרון לצמצום הדריסות.
עמוד 8 מתוך 10