יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

המועצה האזורית דרום השרון מורכבת מיישובים חקלאיים ויישובים קהילתיים בעלי אופי כפרי, ישנה הערכה והבנה של החשיבות להגן על הסביבה באמצעות אורך חיים ציבורי ופרטי של קיימות ושמירה על משאבינו היקרים, לרבות מים, אדמה, אוויר נקי, שטחים ירוקים וכדומה.

תושבי ועובדי המועצה מודעים היום יותר ויותר  לצורך החיוני לשמור על הסביבה ולנצל נכון את המשאבים הטבעיים למעננו ולמען הדורות הבאים.

כמו בכל יישוב בישראל וכן בעולם כולו, גם אצלנו עולה מגמה ירוקה חדשה המעודדת יישום של האג'נדה הסביבתית הלכה למעשה ומקדמת בריאות וקהילה בת-קיימא.

הביטוי לכך מוכח בפעילויות הסביבתיות המגוונות שמקדמת המועצה והיוזמות הקהילתיות  הירוקות שעולות באופן טבעי ונמרץ מהיישובים.

 

ביום ג׳, 26/12/16, התקיימה ישיבה של ועדה איכות הסביבה בהשתתפות ס.ראש המועצה, צפי פלד, מנכ״ל המועצה, שי אברהמי, מנהל מחלקת תברואה ונוספים. בישיבה נדונו הנושאים הבאים: שדרוג המט"ש, עדכון- פרוייקט מחזור והתייעלות- אשפה וגזם, קרינה בלתי מיינית חשמל ושנאים ואחסנת חומרים מסוכנים והשריפות פסולת בלתי חוקית במשולש הדרומי.
שריפות פסולת הפכו מעשה שבשגרה באזורנו, מידיי יום ובכל שעות היום, והנזקים רבים, בריאותיים, סביבתיים ואקולוגיים. בבוקר יום שישי התקיימה הפגנה בכניסה לצור יצחק, בדרישה לנשום אוויר נקי בשרון. די לשרפות, כי הן חונקות את כולנו!
ביום שני, 05/09/16 התכנסו פעילי יער חורשים, חבורה מדהימה ומרגשת, שפועלת ושומרת על היער למפגש עדכון בנוגע לפעילות לשימור היער. במפגש הציגו אמני היער, שבאים כל שבת ודואגים לשמור נקי ולהסברה למטיילים, את הסרטון הקורא להצטרף לסיירת נאמני היער.
שביל טיולים בדרום השרון המתחבר לשביל ״חוצה ישראל״, יוזמה משותפת עם החברה להגנת הטבע. תוואי השביל כולל מספר פינות חמד ותצפיות נוף יפות, מצורפת מפה מפורטת של השביל העובר בסמוך לישובים שדה ורבורג, צופית, בית ברל, נוה ימין, שדי חמד, אלישמע ונווה ירק. השביל משתלב בתפיסה הכוללת של הנגשת השטחים הפתוחים בדרום השרון לרווחת הציבור ומהווה נדבך נוסף במימוש החזון לשמירה על השטחים הפתוחים באזורנו. מוזמנים לצאת לטייל. 
עמוד 6 מתוך 10