יורם פלג

מנהל מחלק תברואה ואיכות הסביבה

טל': 03-9000611 | פקס: 03-9000613 | Peleg@dsharon.org.il

המועצה האזורית דרום השרון מורכבת מיישובים חקלאיים ויישובים קהילתיים בעלי אופי כפרי, ישנה הערכה והבנה של החשיבות להגן על הסביבה באמצעות אורך חיים ציבורי ופרטי של קיימות ושמירה על משאבינו היקרים, לרבות מים, אדמה, אוויר נקי, שטחים ירוקים וכדומה.

תושבי ועובדי המועצה מודעים היום יותר ויותר  לצורך החיוני לשמור על הסביבה ולנצל נכון את המשאבים הטבעיים למעננו ולמען הדורות הבאים.

כמו בכל יישוב בישראל וכן בעולם כולו, גם אצלנו עולה מגמה ירוקה חדשה המעודדת יישום של האג'נדה הסביבתית הלכה למעשה ומקדמת בריאות וקהילה בת-קיימא.

הביטוי לכך מוכח בפעילויות הסביבתיות המגוונות שמקדמת המועצה והיוזמות הקהילתיות  הירוקות שעולות באופן טבעי ונמרץ מהיישובים.

 

הנושאים שנדונו: מטרות ויעדי הוועדה, מסדרון אקולוגי, קביעת יעדים שנתיים לעבודת הוועדה, נציגות של הועדה לתו״כ, פינוי גזם, המלצה לשעות פעילות בגנים ציבוריים וקידום ושיווק נושא הקיימות במועצה.
מאות מתושבי דרום השרון, מעורבים ואיכפתים הגיעו היום לירושלים להפגין מול משרדי הות"ל (הועדה לתשתיות לאומיות) במסגרתה התקיים דיון על הקמת תחנות הכוח בדרום השרון על ידי יזמים פרטיים. קולכם הדהד. גאה בכל אחת ואחד מכם. מודה לכם ולשכנינו, שותפינו למאבק ראשי הרשויות והתושבים של ראש העין, כפר סבא, כפר קאסם, ג'לג'וליה ואלפי מנשה שהצטרפו למחאה.
לא נאפשר הקמתן של תחנות כח מזהמות במרכז הארץ, תוך סיכון בריאותם של 350,000 תושבים, ללא הצדקה. הניסיון להקים תחנות כח בשרון, בתהליכי תכנון מהירים וחסרי בקרה, הרחק מעיני הציבור וללא בדיקת חלופות אפשריות לא יצלח.
הבוקר קיימו ראש העיר כפר סבא, רפי סער, ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, זאב בילסקי ראש מטה הדיור הלאומי, נאור אלינסקי רדעי מתכננת הות"ל וליאת דופור דרור סגנית מתכננת הות"ל, סיור עבודה במתחם תחנת דלק "השלום" המיועד להקמת תחנת כח.
עמוד 1 מתוך 9