אייל צייג

מנהל אגף חינוך, נוער וספורט

טל': 03-9000530 | פקס: 03-9000536 | Yael@dsharon.org.il

עודד לובוביץ

מנהל תפעול אגף חינוך, נוער וספורט ורכז הנגישות במועצה

טל: 03-9000546 פקס: 03-9000685   דוא"ל: odedl@dsharon.org.il

במהלך שנת 2011 אוחדו מח' החינוך ומח' הנוער והוקם אגף חינוך, נוער וספורט.

כיום מנהל את האגף אייל צייג.

השינוי במבנה הארגוני נבע מהראיה של המועצה מערכת חינוכית כוללת כשאין הפרדה בין המערכת הפורמאלית למערכת הבלתי פורמאלית, אלא ישנה מערכת חינוכית אחת המתחילה בגני ילדים וכוללת את בתי הספר ופעילות  הנוער לאחר שעות הלימודים.

החזון הממומש הינו פעילות משותפת של החינוך הבלתי פורמאלי בתוך בתי הספר בשעות הלימודים ופעילות של בתי הספר בשעות אחה"צ במסגרת הבלתי פורמאלי.

במסגרת האיחוד עבר האגף למשכן חדש הצמוד לביה"ס "אהרונוביץ".

זוהי הערכה לאנשי החינוך שלנו על מסירות, מנהיגות ועשייה חינוכית מעמיקה, על קידום ועיצוב התלמידים, הנוער שלנו, להצטיינות לימודית, אישית, חברתית וערכית. ברכות לציפי אבנון שפרשה לגמלאות ולאייל ואגף החינוך, למירב מנהלת עמי אסף ועליזה מנהלת ירקון ולצוותי ההוראה בבתי הספר. מהפוסט של ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו
עמוד 4 מתוך 250