אייל צייג

מנהל אגף חינוך, נוער וספורט

טל': 03-9000530 | פקס: 03-9000536 | zaig@dsharon.org.il

עודד לובוביץ

מנהל תפעול אגף חינוך, נוער וספורט ורכז הנגישות במועצה

טל: 03-9000546 פקס: 03-9000685   דוא"ל: odedl@dsharon.org.il

במהלך שנת 2011 אוחדו מח' החינוך ומח' הנוער והוקם אגף חינוך, נוער וספורט.

כיום מנהל את האגף אייל צייג.

השינוי במבנה הארגוני נבע מהראיה של המועצה מערכת חינוכית כוללת כשאין הפרדה בין המערכת הפורמאלית למערכת הבלתי פורמאלית, אלא ישנה מערכת חינוכית אחת המתחילה בגני ילדים וכוללת את בתי הספר ופעילות  הנוער לאחר שעות הלימודים.

החזון הממומש הינו פעילות משותפת של החינוך הבלתי פורמאלי בתוך בתי הספר בשעות הלימודים ופעילות של בתי הספר בשעות אחה"צ במסגרת הבלתי פורמאלי.

במסגרת האיחוד עבר האגף למשכן חדש הצמוד לביה"ס "אהרונוביץ".

לפורטל חינוך, נוער וספורט

שבוע החינוך המועצתי יתקיים בין התאריכים 24/2/19- 1/3/19. בשנים האחרונות שבוע החינוך במועצה אזורית דרום השרון הפך למסורת מבורכת שנולדה מתוך רצון לפתוח חלון לעשייה החינוכית בבתי הספר במועצה. במהלך שבוע זה, יתקיימו בבתי הספר ובגנים פעילויות רבות ומגוונות, חווייתיות ומעשירות, ימי שיא של תהליכים הלוקחים חלק בלמידה בבתי הספר ובגנים, לצד פעילות מדרכי נוער בבתי הספר היסודיים ובתי הספר העל יסודיים.
ביום שישי 15/02/2019, התקיים המפגש הראשון מתוך שלושה של ליגת האבות בכדורגל שנפתחה השנה לכל אבות התלמידים והתלמידות של בתי הספר המועצתיים.
ביום חמישי, 10/02/2019, קיימה מחלקת הקדם יסודי מפגש הוקרה לסייעות גני הילדים בדרום השרון, במסגרתו קיבלתו 35 סייעות ברכה אישית ושי אישי בתמורה להתמדה בעבודתן ולנכונותן למלא מקום סייעות וגננות שנעדרו מעבודתן.
עמוד 1 מתוך 247