מירית כץ

מנהלת מחלקת נוער וצעירים

טל: 03-9000542 פקס: 03-9000685   דוא"ל: mirit@dsharon.org.il

נוער דרום השרון

המחלקה לנוער במועצה אזורית  דרום השרון תפעל להגברת המעורבות בקהילה ולפיתוח מנהיגות צעירה ולעצמאות החניך והקבוצה. המחלקה מהווה גורם מוביל בקרב בני הנוער ותפתח אחריות אישית, חברתית וסביבתית. המחלקה לנוער תפעל לחיבור ויצירת רצף בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תהיה שותפה פעילה ותסייע לתנועות הנוער הפועלות במועצה ותעודד שותפויות עם גופים מכל המגזרים למען בני הנוער. המחלקה תפעל לחיזוק תחום הנוער ביישובים תוך שמירה על הייחודיות והאוטונומיה של כל יישוב.

לפורטל חינוך, נוער וספורט

במועצה פועלת מועצת נוער תקנית על פי הנהלים של משרד החינוך. חברים בה 30 בני נוער. נציגי מועצת הנוער פועלים בהתנדבות ומייצגים את קולות בני הנוער מיישובי המועצה. בני הנוער נפגשים אחת לשבועיים למפגש בן שלוש שעות ובו הם מתכננים ומוציאים לפועל פרוייקטים קטנים וגדולים. האירועים והפרויקטים עליהם ממונה מועצת הנוער עוסקים בהתנדבות ובתרומה לקהילה ובגיבוש כלל בני הנוער המתגוררים במועצה. האירועים עליהם ממונה מועצת הנוער הם: הפסטישבט- פסטיבל הנוער המסורתי בדרום השרון בו כל מושב מכין מופע העוסק בנושא השנתי הנבחר על ידי חברי מועצת הנוער. הנושא שנבחר השנה היה "דו קיום".
ביום שבת 06/02/16 התקיים בהיכל התרבות בדרום השרון אירוע פסטישבט 2016. הנושא שנבחר  השנה לפסטישבט :דו-קיום !
מערך השתלמות יחיד בחברה
עמוד 8 מתוך 130