שני, 09 יולי 2018 14:58

טופס הערכת עובד

No Title

חלק א׳ - ימולא ע״י מנהל המחלקה(*)
חובה לציין אחד מהאפשרויות

פרטים אישיים של העובד

שם מלא(*)
חובה למלא שם מלא

מספר זהות(*)
חובה למלא מספר זהות

מספר עובד
Invalid Input

אגף/מחלקה/מדור(*)
חובה למלא אגף/מחלקה/מדור

תאריך תחילת עבודה
Invalid Input

הערכת העובד נא סמן את הספר המתאימה בהתאם להגדרות: יש לסמן אפשרות אחת בלבד ואין לדלג על אף שורה. עבור עובד כפיים יש למלא את האמור עד שורה 20 ועד בכלל. עבוד פקיד, שאינו ממונה על עובדים אחרים, יש למלא עד שורה 25 ועד בכלל. עבור מנהל, הממונה על עובד אחד או יותר, י שלמלא עד שורה 30 ועד בכלל.
אחראי(*)
חובה למלא אפשרות אחת

עצמאי(*)
חובה למלא אפשרות אחת

בעל יוזמה(*)
חובה למלא אפשרות אחת

ישר(*)
חובה למלא אפשרות אחת

אמין(*)
חובה למלא אפשרות אחת

מסור לתפקיד(*)
חובה למלא אפשרות אחת

חרוץ(*)
חובה למלא אפשרות אחת

מגיע בזמן לעבודה(*)
חובה למלא אפשרות אחת

זמין בזמן לעבודה(*)
חובה למלא אפשרות אחת

יציב ומתמיד בעבודתו(*)
חובה למלא אפשרות אחת

מתפקד ביעילות גם בתנאי לחץ ו/או עומס(*)
חובה למלא אפשרות אחת

מיומן בעבודה(*)
חובה למלא אפשרות אחת

בעל כושר הבנה(*)
חובה למלא אפשרות אחת

יעיל בעבודתו(*)
חובה למלא אפשרות אחת

מתאים עצמו לשינויים(*)
חובה למלא אפשרות אחת

מארגן עבודתו וקובע קדימות ועדיפות נכונה(*)
חובה למלא אפשרות אחת

מקבל סמכות(*)
חובה למלא אפשרות אחת

משתף פעולה ומקובל על העובדים(*)
חובה למלא אפשרות אחת

מגלה יחס הולם לקהל(*)
חובה למלא אפשרות אחת

נעים הליכות(*)
חובה למלא אפשרות אחת

בעל כושר שיפוט וקבלת החלטות נכונות(*)
חובה למלא אפשרות אחת

סמכותי(*)
חובה למלא אפשרות אחת

בעל כושר תכנון וארגון(*)
חובה למלא אפשרות אחת

משתף פעולה ומגלה הבנה לסביבתו(*)
חובה למלא אפשרות אחת

בעל כושר הפעלה(מגיע ומפקח ביעילות)(*)
חובה למלא אפשרות אחת

בעל כושר ניהול משא ומתן(*)
חובה למלא אפשרות אחת

בעל כושר ביטוחי בכתב ובע״פ(*)
חובה למלא אפשרות אחת

מנהיגות(*)
חובה למלא אפשרות אחת

התאמה לתפקיד ניהולי(*)
חובה למלא אפשרות אחת

הערות
Invalid Input

דירוג העובד
Invalid Input

ממליץ
Invalid Input

הנמקות ו/או הערות
Invalid Input

הכרות עם המוערך/ת
Invalid Input

שם מלא של המעריך/ה
Invalid Input

תפקיד
Invalid Input