אייל צייג

מנהל אגף חינוך, נוער וספורט

טל': 03-9000530 | פקס: 03-9000536 | zaig@dsharon.org.il

חינוך בדרום השרון

בשנה"ל תשע"ט לומדים במערכת החינוך של המועצה 8,435 תלמידים, מתוכם 2,036 ילדים ב-74 גנים, 3,458 תלמידים בשמונה בתי ספר יסודיים ו-2,901 תלמידים בבתי הספר העל יסודיים.

לפורטל חינוך, נוער וספורט

השבוע, בין התאריכים 18-22/02/2018, צויין שבוע החינוך במועצה האזורית דרום השרון. שבוע החינוך בא לחשוף טפח מהנעשה בבתי הספר, לייצר חיבורים ושותפויות, לקיים מפגשים בין קהילות, להעמיק את שיתוף הפעולה בין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי ולחזק את השיח עם ההורים. מצ״ב פרטים ותמונות מהאירועים המתקיימים במוסדות החינוך במועצה.
פירוט ותמונות של פעילויות שבוע החינוך בשבוע החינוך 2018 במקיף אזורי "עמי אסף"
פירוט ותמונות של פעילויות שבוע החינוך בשבוע החינוך 2018 בבית חינוך ׳ירקון׳
עמוד 10 מתוך 77