אייל צייג

מנהל אגף חינוך, נוער וספורט

טל': 03-9000530 | פקס: 03-9000536 | zaig@dsharon.org.il

חינוך בדרום השרון

בשנה"ל תשע"ט לומדים במערכת החינוך של המועצה 8,435 תלמידים, מתוכם 2,036 ילדים ב-74 גנים, 3,458 תלמידים בשמונה בתי ספר יסודיים ו-2,901 תלמידים בבתי הספר העל יסודיים.

לפורטל חינוך, נוער וספורט

הנהלת הקרן הקיימת לישראל החליטה לצרף את מועצה אזורית דרום השרון כשותפה לתכנית העצמת מנהיגות צעירה באמצעות כיתות פתוחות שימוקמו בחצרות בתי הספר. למועצה הוקצתה כיתה אחת והוחלט למקם אותה בביה"ס "אהרונוביץ". במסגרת הקצאת הכיתה הפתוחה, שתיבנה בחצר ביה"ס, התחייב בית הספר לבצע פעילות חינוכית בנושאי "ציונות ואקולוגיה" במהלך שלוש שנים, בין היתר, באמצעות מפגשים עם מדריכי קק"ל בכיתה הפתוחה והעצמת פעילות מועצת התלמידים הבית ספרית במימון מלא של הקק"ל. התוכנית להקמת הכיתה הפתוחה ביוזמת ראש אגף החינוך במועצה, מאיר אבירם, ומנהל בית חינוך "אהרונוביץ", אמיר פוני החלה לקרום עור וגידים ומהנדס המועצה, רמי ברדוגו, החל בהליכים להכנת האישורים הנדרשים…
ביום ג' 21.5.13 התקיים  באולם הכנסים של המועצה טקס קבלת מלגות להשכלה גבוהה מקרן ראש המועצה לסטודנטים תושבי המועצה.
ביום ראשון ה 12/5 נערך מפגש ראשון במסגרת קורס ליושבי ראש הנהגות הורים בבתי הספר על ידי האגף לחינוך נוער וספורט. מטרת הקורס להכין "תיק תפקיד" של יו"ר הנהגת הורים בבית ספר, שישמש מעין זיכרון אירגוני ליו"רים הבאים. וכן יביא לשפה משותפת בין האגף, הנהלת בתי הספר והנהגות ההורים.   במסגרת הקורס יערכו 8 מפגשים בימי א' (כולל המפגש הראשון)  והוא יסתיים בסוף שנת הלימודים, הקורס, בו לוקחים חלק  נציגי הורים מבתי הספר בתחום המועצה, מלווה על ידי מאיר אבירם, מנהל מחלקת החינוך  ואייל צייג, מנהל מחלקת נוער וספורט וסגן מנהל מחלקת החינוך,  ומונחה ע"י היועץ אירגוני יצחק אנג'ל, מנכ"ל ה"מכוון".  
עמוד 76 מתוך 77