שני, 28 אוקטובר 2013 22:26

מערך ההסעות למוסדות החינוך

ההסעות לתלמידים מתוקצבות על ידי משרד החינוך והמועצה האזורית. משרד החינוך הוא שקובע את מספר התלמידים המירבי בהסעה ואת זמן ההמתנה המירבי. משרד החינוך מתקצב אך ורק הסעות לתלמידים על פי אזורי הרישום שנקבעו. תלמיד הלומד מחוץ לאזור הרישום שלו - אינו זכאי להסעה. עם זאת, מאפשרת מועצת דרום השרון הצטרפותם של תלמידים אלה להסעות קימות - בתנאי שיש מקום בהסעות באותה שנה. במקרה שבהם נדרשת הסעה שאינה עומדת בכללי הזכאות, המועצה רשאית לממן אותה באמצעות גבייה מההורים על פי הנחיות משרד החינוך.

הנחיות משרד החינוך בדבר שירותי ההסעה 

  • סוג ההסעה - תחבורה ציבורית או תחבורה מאורגנת. ככלל, תפעל הרשות המקומית למיצוי השימוש בתחבורה ציבורית הקיימת בעדיפות ראשונה ועד כמה שניתן באמצעות רכישת כרטיסיות תלמיד.

  • אם באזור אין מופעלים קווי תחבורה ציבורית, או שזמינותם נמוכה, תבוצע הסעת התלמידים בתחבורה מאורגנת, כלומר באוטובוסים בבעלות עצמית במועצות האזוריות או באמצעות חברות קבלניות - (הסעות שכורות).

מי זכאי לשירותי ההסעה בחינוך הרגיל?

תלמידים זכאים להסעות בתנאי שהם עומדים בכל כללי הזכאות המפורטים להלן - שהם תנאים מצטברים ויש לעומד בכולם:

  • תלמידים הלומדים במסגרת חוק חינוך חובה, מגן חובה ועד י' ועד בכלל.

  • תלמידים שהמרחק מביתם עד למוסד החינוכי הוא 2 ק"מ ומעלה לתלמידים עד כיתה ד' ו- 3 ק"מ לתלמידים עד כיתה ו'.

  • תלמידים הלומדים בבית הספר הממלכתי או הממלכתי-דתי הקרוב ביותר לאזור מגוריהם או במוסד חינוכי שנקבע כאזור הרישום ו/או מיפוי שאושר על ידי משרד החינוך התרבות והספורט.

  • משרד החינוך התרבות והספורט ישתתף בהוצאות ההסעה של תלמידי י"א-י"ב הלומדים בבית הספר העל-יסודי הקרוב ביותר למקום מגוריהם. לא תינתן השתתפות בהסעות למגמות ייחודיות שאינן נלמדות בבית הספר במועצה.

זכאות להסעה בחינוך המיוחד

תלמידי החינוך המיוחד זכאים להסעה החל מכיתת הגן של גילאי 3 ועד גילאי 21 (כולל), במידה שהם לומדים בבתי ספר רשמיים ובבתי ספר "מוכרים" שאינם רשמיים ובגני ילדים על פי החלטת ועדת השיבוץ.

אגרת תלמידי חוץ 

תלמידים המבקשים ללמוד במסגרות שאינן קיימות במועצה כמו בתי ספר דתיים, מגמות שאינן קיימות בבתי הספר העל יסודיים, מוסדות חינוך מיוחד וכדומה נדרשים להגיש בקשה לאישור לימודי חוץ לקב"ס המועצה (קצין ביקור סדיר) הנמצא באגף החינוך. 

ניתן להוריד את טופס הבקשה באמצעות האתר, למלאו בלי להחסיר פרטים ולהעבירו למחלקת החינוך עם מסמך המציין את הסיבות לפנייה וכן מכתב מהמוסד החינוכי בו מבקשים ללמוד. את הבקשה המאושרת יש להעביר לרשות בה נימצא המוסד החינוכי או למוסד ישירות. יש לשים לב לסעיפים המאושרים בטופס. 

קראו עוד:

מחלקת חינוך - ספר טלפונים