חמישי, 27 יוני 2019 10:49

תעודות הצטיינות והערכה לתלמידים מבתי הספר ״עמי אסף״ ו״ירקון״