חמישי, 16 אוגוסט 2018 20:54

בתי הספר התיכוניים עמי אסף וירקון נבחרו לשנים מבתי הספר המצטיינים בארץ מבחינת הישגים לימודיים, חברתיים וערכיים

Media