שלישי, 13 ספטמבר 2016 11:13

מתוך מופע ״לחן עממי״ לסיכום השנה של להקות המועצה

מתוך מופע ״לחן עממי״ לסיכום השנה של להקות המועצה מתוך מופע ״לחן עממי״ לסיכום השנה של להקות המועצה