רביעי, 15 יוני 2016 13:59

תלמידים מצטיינים ב״עמי אסף״ וב״ירקון״