קרן מלגות להשכלה גבוהה

אייל צייג

מנהל אגף חינוך, נוער וספורט

טל': 03-9000530 | פקס: 03-9000536 | Yael@dsharon.org.il

חינוך בדרום השרון

השבוע התקיים טקס חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי המועצה ולספורטאים מצטיינים. השנה הוענקו 96 מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות אקדמאים מוכרים ולספורטאים המצטיינים.
ביום ג', ה- 05/05/15 התקיים טקס חלוקת מלגות מטעם קרן ראש מ.א. דרום השרון להשכלה גבוהה במסגרתו חולקו מלגות בהיקף של למעלה ממיליון וחצי ₪ ל- 88 סטודנטים, תושבי המועצה, הלומדים לתואר ראשון במוסדות אקדמאים מוכרים. בנוסף חולקו עוד 4 מלגות לספורטאים מצטיינים.