בתי ספר

ביישובי דרום השרון 7 בתי ספר יסודיים, הכוללים 95 כיתות שבהם לומדים  3154 תלמידים מכיתה א' עד כיתה ו'.

בית הספר האזורי המקיף "עמי אסף" בבית ברל כולל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה ולומדים בו 1423 תלמידים.  בבית חינוך "ירקון״ לומדים 897 תלמידים. התלמידים מוסעים אל בתי הספר מ-31 יישובי המועצה ומהיישוב צור יגאל. ביישובי המועצה 1079 תלמידים הלומדים במוסדות חינוך שלא בבעלות הרשות, מהם 139 בחינוך המיוחד ויתרתם בחינוך הרגיל.

מספרם הכולל של תלמידי המועצה הוא כ- 6553 תלמידים.

בית חינוך אזורי ״צופית״ לומדים השנה 496 תלמידים. בבית ספר אהרונוביץ ישולבו בשנה״ל תשע״ח, בין היתר, התכנית הבאות: תכנית " בית ספר- אקדמיה" וחוגי מצוינות .
בבית חינוך אזורי ״צור יצחק״ לומדים השנה 613 תלמידים. בשנה״ל תשע״ח ייושמו בבית הספר צור יצחק, בין היתר, התוכניות הבאות:תקשורת מקרבת והשתלמות מוסדית.
שרון בראונשטיין נבחרה ע״י ועדת המכרזים של משרד החינוך לנהל את בית החינוך החדש על שם יצחק נבון בצור יצחק החל משנת הלימודים תשע״ח.
עמוד 8 מתוך 15

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר